Campagne voeren voor verkiezingen

De gemeente organiseert de verkiezingen. U kunt voor uw politieke partij een verkiezingscampagne houden. Dan moet u zich aan regels van de gemeente houden, bijvoorbeeld voor:

 • het aanplakken van verkiezingsposters
 • het ophangen van spandoeken
 • het plaatsen van kraampjes
 • het rondrijden met een geluidswagen
 • het werven van leden
 • het uitdelen van folders of monsters (bijvoorbeeld pennen of bloemen)

Voor een aantal campagnemiddelen moet u een vergunning of ontheffing aanvragen bij de gemeente. Andere middelen zijn alleen toegestaan op de daarvoor bestemde plekken.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het voeren van een campagne voor verkiezingen zijn onder andere:

 • U houdt geen acties in het stemlokaal of in de directe omgeving daarvan op de dag van de verkiezingen.

Aanpak

Zo vraagt u een vergunning of ontheffing aan voor het voeren van een verkiezingscampagne:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft in ieder geval door:
  • voor welke verkiezingen u campagne wilt voeren
  • voor welke partij u campagne wilt voeren
  • waar en hoe u campagne wilt voeren
  • wanneer en hoe laat u campagne wilt voeren

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Dit termijn mag eenmaal verlengd worden.