Voorlopige uitslag Provinciale Staten en Waterschap

Bekijk hier de voorlopige uitslag van de verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2023.

  Voorlopige uitslag verkiezing Provinciale Staten 2023  
Lijstnr Aanduiding van de politieke groepering Stemmen Percentage
1 VVD 931 7,24
2 Forum voor Democratie 301 2,34
3 CDA 966 7,51
4 GROENLINKS 299 2,32
5 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 430 3,34
6 D66 221 1,72
7 ChristenUnie 2128 16,54
8 PVV (Partij voor de Vrijheid) 516 4,01
9 SP (Socialistische Partij) 177 1,38
10 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 1976 15,36
11 Partij voor de Dieren 203 1,58
12 50PLUS 186 1,45
13 Lokale Partijen Gelderland 160 1,24
14 BBB 3681 28,61
15 ONS Gelderland 35 0,27
16 Belang van Nederland (BVNL) 83 0,65
17 JA21 412 3,20
18 Volt 161 1,25
       
  Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen 12866 100,00
  Aantal blanco stemmen 23 0,18
  Aantal geldige stemmen 12889  
  Aantal ongeldige stemmen 36 0,28
  Aantal kiezers 12925  
  Aantal opgeroepen kiezers 18331  
  Opkomstpercentage 70,51%  

 

 
  Voorlopige uitslag verkiezing Waterschap Vallei en Veluwe    
Lijstnr Aanduiding van de politieke groepering Stemmen Percentage
1 VVD 790 6,24
2 ChristenUnie 2203 17,41
3 CDA 976 7,71
4 Water Natuurlijk 568 4,49
5 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 343 2,71
6 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 1999 15,79
7 Lokaal Waterbeheer 648 5,12
8 AWP voor Water, Klimaat en Natuur 439 3,47
9 50PLUS 297 2,35
10 Ondernemend Water 68 0,54
11 Partij voor de Dieren 308 2,43
12 BBB 3827 30,24
13 Belang van Nederland (BVNL) 191 1,51
       
  Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen 12657 100,00
  Aantal blanco stemmen 77 0,60
  Aantal geldige stemmen 12734  
  Aantal ongeldige stemmen 29 0,23
  Aantal kiezers 12763  
  Aantal opgeroepen kiezers 18716  
  Opkomstpercentage 68,19%