Wat u vooraf moet weten!

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. U krijgt vanaf die datum met de wet te maken als u wilt (ver)bouwen, slopen, of bijvoorbeeld met de buurt een speelplaats wilt aanleggen. Kortom, voor elke activiteit waarvoor u nu ook een vergunning moet aanvragen.

Op de volgende pagina’s vindt u meer informatie over de wet zelf, het nieuwe digitale aanvraagsysteem en alles wat u verder moet weten.

Lees verder