Uw plan: wanneer krijg ik te maken met de Omgevingswet?

De Omgevingswet gaat over alles in de openbare ruimte. Onze leefomgeving dus. Een paar voorbeelden:

  • U wilt samen met uw buren energie opwekken
  • Of u wilt een speelveld aanleggen in de wijk
  • Of misschien wilt u naast uw agrarisch bedrijf een minicamping beginnen.

Maar ook ‘gewone’ plannen (initiatieven) als een uitbouw aan uw huis, het plaatsen van een dakkapel of de uitbreiding van uw bedrijf vallen straks onder de Omgevingswet.

Wat is het voordeel van de Omgevingswet?

Kort gezegd: de Omgevingswet heeft twee belangrijke voordelen. Het eerste is dat de nieuwe wet in de plaats komt van zesentwintig wetten, alle afzonderlijke bestemmingsplannen (we hebben straks nog maar één omgevingsplan) en een heleboel andere regelingen waar we nu nog mee werken.

Het betekent dat de gemeente uw idee of plan (initiatief) dat bij ons indient, in één keer aan al die wetten en regelingen toetst. Wel zo efficiënt!

Het tweede voordeel: één nieuw digitaal loket. Lees er hier meer over op de webpagina: Eén nieuw digitaal loket.