Wat is de Wet kwaliteitsborging?

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is een wet die tegelijk met de Omgevingswet ingaat. U heeft met deze wet te maken als u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen aanvraagt. U bent verantwoordelijk voor de technische eisen die gelden voor uw bouwwerk. U moet een officiële Kwaliteitsborger aanstellen en een toegelaten instrument. Het instrument is de manier waarop een Kwaliteitsborger toeziet of de bouw voldoet aan wettelijke voorschriften. Wilt u meer weten over de Wkb? Kijk op de Wkb-pagina.