Wanneer gaat de Omgevingswet in?

We verwachten dat de Omgevingswet op 1 januari 2024 ingaat. Er geldt een overgangsfase tot en met 2029. In die overgangsfase maken we samen met u het omgevingsplan.