Omgevingsprogramma

Het omgevingsprogramma is een uitwerking van de omgevingsvisie en voor de korte termijn. In een programma gaat het om acties. Om een voorbeeld te geven: in de omgevingsvisie staat dat de gemeente Elburg in 2030 duurzamer moet worden. In het omgevingsprogramma ‘duurzaamheid’ staat met welke acties we dat gaan doen. We bekijken nu hoe we dit instrument straks het best kunnen gebruiken.