Omgevingsplan

Wilt u weten of u op een bepaald stuk grond mag bouwen en wat u er mag bouwen? Heeft u een bedrijf en wilt u weten hoeveel geluid er maximaal gemaakt mag worden? Al deze onderwerpen komen in een omgevingsplan te staan.

Het omgevingsplan vervangt alle bestemmingsplannen en andere ruimtelijke regels van de gemeente Elburg. Zoals het nu lijkt is dat op 1 januari 2024. Daarna hebben wij tot eind 2029 de tijd om ons eigen omgevingsplan Elburg vast te stellen. Wilt u meer weten over het omgevingsplan? Kijk dan op de website www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl.