Intaketafel

Stap voor stap

Voor we uw plan bespreken aan de Intaketafel, doet u eerst de Vergunningscheck. Dan weet u meteen of u een vergunning nodig hebt, een melding moet doen of dat uw initiatief vergunningvrij is. In dit laatste geval kunt u direct aan de slag.

Doe de vergunningscheck

Hebt u een vergunning nodig? Dan beginnen we op de Intaketafel. Een nieuw element onder de Omgevingswet. Als u een initiatief bij de gemeente indient, behandelen we het eerst aan deze Intaketafel. We kijken dan met diverse medewerkers of het initiatief gewenst is. Vaak is na de behandeling op de Intaketafel al duidelijk of uw initiatief een JA, mits of een NEE krijgt. Zo weet u meteen of de gemeente uw plan wenselijk vindt. Bovendien betaalt u niets voor de Intaketafel. Pas wanneer u verder wilt met uw initiatief, stellen we een voorovereenkomst op met daarin een berekening van de kosten (leges). Wel zo duidelijk!

Intaketafel fotoU wilt bijvoorbeeld in een winkelpand woonappartementen maken of u heeft samen met uw buren een plan voor een speeltuin. Dit soort (bouw)plannen worden in de Omgevingswet initiatieven genoemd. Heeft u een initiatief? Dien deze dan in via de Intaketafel!

Initiatief indienen