Intaketafel

U wilt iets veranderen in uw omgeving

Heeft u de vergunningcheck nog niet gedaan? Doe dit dan eerst. Is uw initiatief nog slechts een idee dat nog verder uitgewerkt moet worden? Of wilt u eerst bij de gemeente polsen of er behoefte is aan uw initiatief? In dat geval kunt u uw initiatief online indienen. Omschrijf uw idee zo uitgebreid mogelijk of stuur eventueel foto's en tekeningen mee. 

Een paar voorbeelden:

  • U wilt in een winkelpand woonappartementen maken;
  • U heeft samen met uw buren een plan voor een speeltuin;
  • U wilt een bedrijfsgebouw in het buitengebied vervangen door een woonhuis.

Dit soort veranderingen en werkzaamheden worden in de Omgevingswet initiatieven genoemd.

Vul het formulier volledig en zo uitgebreid mogelijk in, zodat wij alle informatie hebben om uw initiatief te behandelen. Heeft u een algemene informatievraag over uw idee of plan? Vul dan het formulier Informatievraag in. 

Initiatief indienen

Intaketafel

Elke week overlegt de gemeente of de initiatieven die zijn ingediend, passen binnen de omgevingsvisie. Dit overleg heet de intaketafel.

Uit dit overleg komen drie uitkomsten:

  • Ja. Wij vinden uw initiatief wenselijk. We geven aan hoe u verder kunt met uw initiatief.
  • Ja, mits. Onder voorwaarden zien wij kansen voor uw initiatief. We bespreken met u de voorwaarden, leggen deze vast en adviseren u over het vervolgproces.
  • Nee. Uw initiatief is niet haalbaar en we raden daarom af ermee verder te gaan.

U hoort van ons

Binnen 2 weken nadat uw initiatief is besproken, krijgt u onze reactie. De gemeente behandelt elke week alle initiatieven. U krijgt dus uiterlijk binnen 3 weken bericht over de uitkomst hierboven vermeld.

Voordelen

  • De eerste beoordeling van uw initatief is gratis;
  • U heeft snel uitsluitsel of uw initiatief wenselijk is;
  • U weet dus snel of het zin heeft om verder te investeren in uw initiatief;
  • U krijgt een goed beeld van het vervolgproces.

Goed om te weten

Als u uw initiatief voorlegt aan de intaketafel krijgt u een idee hoe wenselijk uw initiatief is. De uitkomst van de intaketafel is geen besluit waartegen u in bezwaar of beroep kunt gaan. Ook geeft de uitkomst van de intaketafel geen rechten en plichten in het vervolgtraject. Het gaat om een eerste beoordeling van uw initiatief en niet om een aanvraag van een omgevingsvergunning.