Verzoek voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap - DigiD

Voortgang: 0% Voortgang: 0%

Informatie vooraf

Met dit formulier kunt u samen met uw aanstaande echtgenoot, echtgenote of partner melding doen van uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Om uw melding te kunnen doen, moet er sprake zijn van één van de volgende situaties:

  • U bezit beide de Nederlandse nationaliteit.
  • U bent allebei gemeenschapsonderdaan.
  • U bezit beide een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd.

Daarnaast moet u de namen, geboortedata, adressen en indien bekend burgerservicenummers van de getuigen invullen.