Verzoek voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap - DigiD

Informatie vooraf

Met dit formulier kunt u samen met uw aanstaande echtgenoot, echtgenote of partner melding doen van uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Om uw melding te kunnen doen, moet er sprake zijn van één van de volgende situaties:

  • U bezit beide de Nederlandse nationaliteit.
  • U bent allebei gemeenschapsonderdaan.
  • U bezit beide een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd.

Meesturen

U moet met dit formulier de volgende bijlagen meesturen:

  • Kopieën van geldige legitimatiebewijzen van de aanstaande echtgenoten of partners.
  • Kopieën van geldige legitimatiebewijzen van de getuigen.

Het totaal aantal MB van alle bijlagen mag niet groter zijn dan 10 Mb

Let op: zorg dat u deze bijlagen digitaal beschikbaar heeft, want u kunt het online formulier niet tussentijds opslaan en u wordt na 15 minuten inactiviteit automatisch uitgelogd bij DigiD.

Daarnaast moet u ook de namen, geboortedata, adressen en indien bekend burgerservicenummers van de getuigen invullen.

Uitgelicht