Aanvraag Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Voortgang: 0% Voortgang: 0%

Informatie vooraf

Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor een TONK-uitkering. Deze uitkering is een tijdelijke financiële ondersteuning voor het betalen van uw noodzakelijke kosten. Het gaat hierbij met name om vaste woonlasten zoals huur of hypotheek, gas, water en elektriciteit. 

Wat zijn de voorwaarden?

U bent 18 jaar of ouder en woont in de gemeente Elburg. U kunt de TONK-uitkering alléén aanvragen als u door de coronacrisis in financiële problemen bent gekomen en als gevolg daarvan uw noodzakelijke (woon)kosten niet meer (volledig) kunt betalen. Bent u om andere redenen in financiële problemen gekomen? Dan komt u niet in aanmerking voor deze uitkering.

Wat kunt u aanvragen?

U kunt een aanvraag doen voor een TONK-uitkering voor de periode van 1 januari tot en met 30 september 2021.  Een aanvraag voor een TONK-uitkering kunt u indienen tot en met 30 september 2021. 

Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:

 • de hoogte van uw woonkosten;
 • uw inkomen (I) op dit moment;
 • welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met dit inkomen (50% van uw inkomen boven de bijstandsnorm wordt gezien als draagkracht).

De gehanteerde rekenformule is als volgt: Tegemoetkoming TONK per maand = woonkosten - draagkracht.

De TONK bedraagt maximaal € 1000,00 per maand. De TONK is een tegemoetkoming en zal dus niet kostendekkend zijn.

(I) = Wat telt als inkomsten van u (en uw partner)? 

De volgende zaken worden als inkomsten beschouwd:

 • Inkomsten uit werk, zoals loon of een WW-uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, ziektewetuitkering 
 • Inkomsten uit (onder)verhuur, partneralimentatie en kinderalimentatie 
 • Overige inkomsten
 • Netto-bedrijfsresultaat uit uw bedrijf of zelfstandig beroep. Dit berekent u als volgt:

Werkzaamheden die u in een maand verricht, moeten aan die maand worden toegerekend, ook al worden ze later betaald. Dus wanneer de factuur van werkzaamheden die u in maart hebt verricht, in april wordt betaald, dan horen deze inkomsten bij maart en niet bij april. 

Dus: De inkomsten van het werk dat u in maart hebt gedaan, horen bij maart. Ook al krijgt u pas betaald in april of mei. NB: Zelfs als u na het einde van de TONK regeling de betaling voor werkzaamheden in maart ontvangt, geldt dat dit achteraf moet worden toegerekend aan maart (en geldt de inlichtingenplicht, dus u moet dit doorgeven aan de gemeente). De producten die u in maart hebt verkocht, zijn inkomsten in maart, ook al zijn ze in een andere maand betaald.

Tabel Tonk

Wat moet u doen?

 1. U vult de vragen naar waarheid in. U verklaart dat u als gevolg van de coronacrisis veel minder inkomsten heeft en daardoor uw noodzakelijke kosten, zoals de vaste woonlasten, niet kunt betalen.
 2. U levert kopieën/scans van alle bewijsstukken in (uploaden). Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.
 3.  U ondertekent dit aanvraagformulier met uw DigiD. Heeft u een partner (I)? Dan moet u de aanvraag beiden ondertekenen en moet uw partner aan het eind van het formulier ook inloggen met zijn/haar DigiD.

= U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent; of
 • op hetzelfde adres woont en:
  • samen een huishouden heeft;
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent;
  • samen een kind heeft;
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
  • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.