Mutatieformulier TONK

Voortgang: 0% Voortgang: 0%

Informatie vooraf

Toelichting op dit mutatieformulier

  • U bent wettelijk verplicht om alle wijzigingen die mogelijk van invloed zijn op de hoogte en voortzetting van uw TONK uitkering, door te geven. De wijzigingen geeft u door via dit mutatieformulier TONK.
  • Enkele voorbeelden zijn: wijziging van inkomen en/of netto-bedrijfsresultaat (I), wijziging in woonkosten huur/hypotheek/energie/Vitens, in- of uitwonende partner, verhuizing, wijziging van bankrekeningnummer (IBAN), telefoonnummer of emailadres. 
  • Wijzigingen in uw situatie dient u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vijf werkdagen nadat de wijziging is ontstaan, door te geven. Als u het te laat inlevert, kan dit gevolgen hebben voor uw TONK uitkering. 
  • Ook als u de wijziging eerder telefonisch dan wel op een andere wijze heeft gemeld, moet u dit mutatieformulier TONK invullen en binnen vijf werkdagen indienen.
  • Bewijsstukken dient u mee te sturen met dit formulier.

Let op: Zorg ervoor dat u deze heeft opgeslagen op uw computer voordat u dit formulier gaat invullen. 

  • Als u een partner heeft, moet uw partner ook via DigiD inloggen aan het eind van het formulier.

(I) = Wat telt als inkomsten van u (en uw partner)? 
De volgende zaken worden als inkomsten beschouwd:

  • Inkomsten uit werk, zoals loon of een WW-uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, ziektewetuitkering 
  • Inkomsten uit (onder)verhuur, partneralimentatie en kinderalimentatie 
  • Overige inkomsten
  • Netto-bedrijfsresultaat uit uw bedrijf of zelfstandig beroep.

Dit berekent u als volgt:

Werkzaamheden die u in een maand verricht, moeten aan die maand worden toegerekend, ook al worden ze later betaald. Dus wanneer de factuur van werkzaamheden die u in maart hebt verricht, in april wordt betaald, dan horen deze inkomsten bij maart en niet bij april. 

Dus: De inkomsten van het werk dat u in maart hebt gedaan, horen bij maart. Ook al krijgt u pas betaald in april of mei. NB: Zelfs als u na het einde van de TONK regeling de betaling voor werkzaamheden in maart ontvangt, geldt dat dit achteraf moet worden toegerekend aan maart (en geldt de inlichtingenplicht, dus u moet dit doorgeven aan de gemeente). De producten die u in maart hebt verkocht, zijn inkomsten in maart, ook al zijn ze in een andere maand betaald.

Tabel Tonk