Aanvraag Tozo (5)

Voortgang: 0% Voortgang: 0%

Informatie vooraf

U moet bij deze aanvraag een aantal bijlages meesturen. Let op dat u vooraf de bewijsstukken opslaan op uw computer. U moet deze namelijk meesturen met dit formulier. Het totaal aantal MB van alle bijlagen mag niet groter zijn dan 10 Mb. 

Let op:
Wanneer u een partner heeft dan dient deze het formulier mede te ondertekenen. Hiervoor moet uw partner aan het eind van dit formulier, inloggen met zijn/haar DigiD. 

Bijlagen die u moet meesturen:

 • Kopie van uw (en, indien van toepassing, van uw partners) paspoort of ID kaart. 
 • Bewijs dat u voldoet aan het urencriterium (1225 uur per jaar werkzaam in uw bedrijf). Dit kan door uw laatste aangifte inkomstenbelasting bij te voegen, waaruit blijkt dat u recht heeft op de zelfstandigenaftrek.
 • Indien u inkomsten heeft gehad, stuurt u hier ook bewijsstukken van mee, gespecificeerd per maand.
 • Het meest recente bankafschrift over een volledige maand waarop uw IBAN, naam en adresgegevens staan.
 • Heeft u een partner met een eigen inkomen? Dan stuurt u hier ook bewijsstukken van mee, gespecificeerd per maand. ​​​​

Wat telt als inkomsten van u (en uw partner)? 

De volgende zaken worden als inkomsten beschouwd:

 • Inkomsten uit werk, zoals loon of een WW-uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, ziektewetuitkering 
 • Inkomsten uit (onder)verhuur, partneralimentatie en kinderalimentatie 
 • Netto-inkomen uit uw bedrijf of beroep. Dit berekent u als volgt:

Werkzaamheden die u in een maand verricht, moeten aan die maand worden toegerekend, ook al worden ze later betaald. Dus wanneer de factuur van werkzaamheden die u in oktober hebt verricht, in november wordt betaald, dan horen deze inkomsten bij oktober en niet bij november. 
Dus: De inkomsten van het werk dat u in oktober hebt gedaan, horen bij oktober. Ook al krijgt u pas betaald in november of december. NB: Zelfs als u na beëindiging van de Tozo de betaling voor werkzaamheden in oktober ontvangt, geldt dat dit achteraf moet worden toegerekend aan oktober (en geldt de inlichtingenplicht). De producten die u in oktober hebt verkocht, zijn inkomsten in oktober, ook al zijn ze in een andere maand betaald.

Tabel Tozo (5)
De volgende zaken worden niet als inkomsten beschouwd en hoeft u niet door te geven aan de gemeente:

 • Toeslagen die u ontvangt van de Belastingdienst (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag) 
 • Kinderbijslag 
 • Vrijwilligersvergoeding tot een maximum van €170 per maand 
 • Onkostenvergoeding die u en/of uw partner ontvangt van uw werkgever(s) 
 • Voorlopige teruggaves inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 
 • Een eenmalige gift 

  Heeft u in april, mei of juni 2021 een Tozo uitkering ontvangen? Dan is het aanvraagformulier korter en u hoeft minder bijlagen mee te sturen. Dit wijst vanzelf in het aanvraagformulier.