Aanvraag Tozo (2)

Voortgang: 0% Voortgang: 0%

Informatie vooraf

U moet bij deze aanvraag een aantal bijlages meesturen. Let op dat u vooraf de bewijsstukken opslaat op uw computer. U moet deze namelijk meesturen met dit formulier. Het totaal aantal MB van alle bijlagen mag niet groter zijn dan 10 Mb. 

Let op:
Wanneer u een partner heeft dan dient deze het formulier mede te ondertekenen. Hiervoor moet uw partner aan het eind van dit formulier, inloggen met zijn/haar DigiD. 

Bijlagen die u moet meesturen:

 • Bewijs dat u voldoet aan het urencriterium (1225 uur per jaar werkzaam in uw bedrijf). Dit kan door uw laatste aangifte inkomstenbelasting bij te voegen, waaruit blijkt dat u recht heeft op de zelfstandigenaftrek.
 • Indien u inkomsten heeft gehad vanaf 1 juni 2020, stuurt u hier ook bewijsstukken van mee, gespecificeerd per maand.
 • Het meest recente bankafschrift over een volledige maand waarop uw IBAN, naam en adresgegevens staan.
 • Heeft u een partner met een eigen inkomen? Dan stuurt u hier ook bewijsstukken van mee, gespecificeerd per maand. 
 • Wat telt als inkomsten van u (en uw partner)? 

De volgende zaken worden als inkomsten beschouwd:

 • Inkomsten uit werk, zoals loon of een WW-uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, ziektewetuitkering 
 • Inkomsten uit (onder)verhuur, partneralimentatie en kinderalimentatie 
 • Netto-inkomen uit uw bedrijf of beroep. Dit berekent u als volgt:

Werkzaamheden die u in een maand verricht, moeten aan die maand worden toegerekend, ook al worden ze later betaald. Dus wanneer de factuur van werkzaamheden die u in juni hebt verricht, in juli wordt betaald, dan horen deze inkomsten bij juni en niet bij juli. 
Dus: De inkomsten van het werk dat u in juni hebt gedaan, horen bij juni. Ook al krijgt u pas betaald in juli of augustus. NB: Zelfs als u na beëindiging van de Tozo de betaling voor werkzaamheden in juni ontvangt, geldt dat dit achteraf moet worden toegerekend aan juni (en geldt de inlichtingenplicht). De producten die u in juni hebt verkocht, zijn inkomsten in juni, ook al zijn ze in een andere maand betaald.

Berekenen inkomen


De volgende zaken worden niet als inkomsten beschouwd en hoeft u niet door te geven aan de gemeente:

 • Toeslagen die u ontvangt van de Belastingdienst (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag) 
 • Kinderbijslag 
 • Vrijwilligersvergoeding tot een maximum van €170 per maand 
 • Onkostenvergoeding die u en/of uw partner ontvangt van uw werkgever(s) 
 • Voorlopige teruggaves inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 
 • Een eenmalige gift 

Als u Tozo 1 heeft aangevraagd, beschikken wij al over een aantal bijlagen. Het aanvraagformulier is dan korter en u hoeft minder bijlagen mee te sturen. Dit wijst vanzelf in het aanvraagformulier.