Aanvraag Tozo

Voortgang: 0% Voortgang: 0%

Informatie vooraf

U moet bij deze aanvraag een aantal bijlages meesturen. Let op dat u vooraf de bewijsstukken opslaat op uw computer. U moet deze namelijk meesturen met dit formulier. Het totaal aantal MB van alle bijlagen mag niet groter zijn dan 10 Mb

Bijlage die u moet meesturen:

  • Bewijs dat u voldoet aan het urencriterium (1225 uur per jaar werkzaam in uw bedrijf). Dit kan door uw laatste aangifte inkomstenbelasting bij te voegen, waaruit blijkt dat u recht heeft op de zelfstandigenaftrek.
  • Indien u inkomsten heeft gehad vanaf 1 maart 2020, stuurt u hier ook bewijsstukken van mee.
  • Uw bankafschrift over maart 2020 waarop de naam en adresgegevens van u staan.