Bijlagen van het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau met de uitslag per stembureau