Stempas

Bij de verkiezingen mag u alleen stemmen met een stempas. Deze krijgt u uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen thuisgestuurd. Stemmen kan in 1 van de stembureaus binnen de gemeente. Bij het stemmen moet u zich kunnen identificeren. Zonder stempas en identiteitsbewijs mag u niet stemmen.

Met uw stempas kunt u alleen stemmen in de gemeente waar u staat ingeschreven. Wilt u stemmen in een andere gemeente? Laat uw stempas eerst omzetten in een kiezerspas.

Kunt u niet zelf gaan stemmen? Dan kunt u iemand anders hiervoor machtigen.

Mocht u uw stempas kwijt zijn of niet hebben ontvangen, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen.

Voorwaarden

U krijgt een stempas voor een verkiezingen als:

  • u Nederlander bent
  • u staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP)
  • u 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen
  • u niet uitgesloten bent van het kiesrecht.

Aanpak

Om te kunnen stemmen, neemt u mee naar het stembureau:

  • uw stempas
  • uw identiteitsbewijs (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)

Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Meer informatie vindt u bij de kiesraad.
Meer informatie over stemmen vindt u op Rijksoverheid.nl.