Stemmen in het buitenland

Nederlanders in het buitenland kunnen stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen en het Europees Parlement. Hoe u kunt stemmen, is afhankelijk van of u in het buitenland woont of er tijdelijk bent. Bijvoorbeeld vanwege werk, vakantie of studie.

Bent u tijdelijk in het buitenland? Dan kunt u ook iemand machtigen om voor u te stemmen.

Verzoek om per brief te stemmen

Voorwaarden

De voorwaarden zijn:

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U heeft kiesrecht.
 • Als u niet ingeschreven staat in een Nederlandse gemeente, kunt u alleen stemmen voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement.

Aanvraag

De gemeente Den Haag regelt het stemmen voor mensen die in het buitenland wonen. Als u tijdelijk in het buitenland woont, kunt u een registratieverzoek indienen bij de gemeente waar u ingeschreven staat.

Aanpak

U woont in het buitenland en u staat niet meer ingeschreven in een Nederlandse gemeente. U kunt dan uit het volgende kiezen:

 • U stemt zelf per post vanuit het buitenland.
 • U machtigt iemand om voor u te stemmen in Nederland.
 • U komt zelf naar Nederland om te stemmen. Hiervoor krijgt u een kiezerspas.

Kiest u ervoor om zelf uw stem uit te brengen vanuit het buitenland? Dan moet u de volgende stappen zetten:

 • U laat zich registreren als kiezer in het buitenland. Registreren kan vanaf 6 maanden tot 6 weken voor de verkiezingen. Gebruik hiervoor het formulier. Stuur een kopie van uw geldige Nederlandse identiteitsbewijs mee.
 • U vraagt schriftelijk aan om per brief te stemmen. Dit kunt u tegelijk doen met de vraag om u als kiezer te registreren. Dit verzoek moet u naar de gemeente Den Haag sturen: per post of elektronisch. U kunt het verzoek ook sturen naar het Nederlandse consulaat in het land waar u woont. Dit kan alleen per post.
 • U krijgt nu vanzelf het stembiljet toegestuurd. Stuur dit stembiljet ingevuld terug. Dit kan ook weer naar de gemeente Den Haag of naar het Nederlandse consulaat. Uw stembiljet moet uiterlijk op de dag van de verkiezingen binnen zijn.

U woont tijdelijk in het buitenland en staat nog ingeschreven in een Nederlandse gemeente. U kunt dan uit het volgende kiezen:

 • U kunt per post stemmen. Doe een verzoek om per brief te mogen stemmen. Stuur dit naar de gemeente waar u staat ingeschreven. Hierbij geeft u aan waar u het briefstembiljet wilt ontvangen. Dit kan tot 28 dagen voor de verkiezingen.
 • U machtigt iemand om voor u te stemmen in Nederland.