Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas

Bij de Tweede Kamer verkiezingen mag u ook in een andere gemeente in Nederland stemmen dan waarin u staat ingeschreven. Bijvoorbeeld in de gemeente waarin u werkt. Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig. Deze vraagt u digitaal, schriftelijk of persoonlijk aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Voorwaarden

U kunt eenmalig een kiezerspas aanvragen als:
•    u Nederlander bent;
•    u staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP);
•    u 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen;
•    u niet uitgesloten bent van het kiesrecht.

Als u de kiezerspas digitaal of schriftelijk aanvraagt, moet u dit uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur doen.

Aanvraag

U kunt een kiezerspas aanvragen op de volgende manieren:

Kiezerspas aanvragen met DigiD
Dit kan vanaf 15 februari 2021.

Schriftelijk een kiezerspas aanvragen  
Het formulier stuurt u naar gemeente Elburg, Zuiderzeestraatweg-Oost 19 8081 LA Elburg (Postbus 70 8080 AB Elburg). Of stuur een ingescand formulier (duidelijk leesbaar) per e-mail naar verkiezing@elburg.nl. Het formulier moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur door de gemeente zijn ontvangen.

Persoonlijk een kiezerspas aanvragen op het gemeentehuis. Hiervoor maakt u een afspraak. U neemt het volgende mee naar uw afspraak:

  • uw stempas (als u die al heeft gekregen);
  • uw geldige identiteitsbewijs.

Afspraak maken

Heeft u geen identiteitsbewijs of is deze meer dan 5 jaar verlopen? Vraag dan een schriftelijke volmacht aan bij de gemeente. Dan kan iemand anders voor u stemmen.

Meer informatie