Iemand machtigen om voor u te stemmen

Kunt u niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand hiervoor machtigen. U geeft dan iemand anders toestemming om namens u te stemmen. Dit kan op 2 manieren.

 • U machtigt iemand door overdracht van de stempas. De gemachtigde gebruikt uw stempas. Dit kan alleen als deze persoon in dezelfde gemeente staat ingeschreven als u en in deze gemeente uw stem uitbrengt.
 • U kunt iemand schriftelijk machtigen. Dan krijgt degene die namens u gaat stemmen een volmachtbewijs toegestuurd.

De aanvraag dient uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur door de gemeente te zijn ontvangen. De gemachtigde krijgt het volmachtbewijs thuisgestuurd.

Voorwaarden

 • u kunt voor maximaal 3 personen per volmacht stemmen.
 • u dient de volmachtstem(men) tegelijk uit te brengen met uw eigen stem.
 • u dient bij het stemmen de machtiging(en) te laten zien.
 • u dient zichzelf te kunnen legitimeren als gemachtigde.

Aanpak

Onderhandse volmacht

 • De kiezer kan een andere kiesgerechtigde uit dezelfde gemeente machtigen om voor hem of haar te stemmen.
 • De kiezer tekent het volmachtsbewijs op de achterzijde van de stempas en laat deze ook door de gemachtigde ondertekenen.
 • De kiezer geeft de omgezette stempas met een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs mee aan de gemachtigde.

Schriftelijke volmacht

U kunt op 2 manieren een volmacht aanvragen:

Volmacht aanvragen met Digid

Digitale aanvraag volmacht

 • Bij online aanvraag moeten zowel de volmachtgever als de gemachtigde inloggen met DigiD.
 • Als u digitaal een volmacht aanvraagt dan wordt uw oude stempas direct ongeldig verklaard en kunt u zelf niet meer stemmen.

Schriftelijk aanvraag volmacht

 • Gebruik hiervoor het aanvraagformulier schriftelijke volmacht van de gemeente.
 • Vul uw deel in en laat daarna degene die u wilt machtigen het andere deel invullen.
 • Het formulier stuurt u naar gemeente Elburg, Zuiderzeestraatweg-Oost 19 8081 LA Elburg (Postbus 70. 8080 AB Elburg). Of stuur een ingescand formulier (duidelijk leesbaar) per e-mail naar verkiezing@elburg.nl.

Als de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt de gemachtigde een volmachtsbewijs.

Een volmachtgever kan de volmacht niet meer intrekken of zelf aan de stemming deelnemen.