Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas

Bij een verkiezingen mag u ook in een andere gemeente in Nederland stemmen dan waarin u staat ingeschreven. Bijvoorbeeld in de gemeente waarin u werkt. Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig. Deze vraagt u digitaal, schriftelijk of persoonlijk aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Schriftelijk aanvragen kan tot uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen. Persoonlijk aanvragen kan tot 1 dag voor de verkiezingen tot 12.00 uur. Neem altijd uw identiteitsbewijs mee.

Vraag uw kiezerspas digitaal aan door middel van DigiD.

Aanvraag kiezerspas DigiD

U kunt schriftelijk een kiezerspas aanvragen door middel van het formulier 'Aanvraagformulier kiezerspas' in te vullen en toe te sturen.

Schriftelijke aanvraag kiezerspas

U kunt op afspraak persoonlijk uw kiezerspas aanvragen. Maakt u hiervoor een afspraak en selecteer bij het maken van een afspraak 'stempas kwijt/niet ontvangen.

Maak uw afspraak

Aanpak

Digitale aanvraag

Schriftelijke aanvraag

  • U kunt het formulier 'Aanvraagformulier kiezerspas' downloaden en toesturen.
  • Het ingevulde formulier moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing in ons bezit zijn.
  • Als de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet ontvangt de aanvrager een kiezerspas.

Persoonlijke aanvraag

  • De kiezer kan tot 1 dag voor de verkiezing tot 12.00 uur persoonlijk een kiezerspas aanvragen op afspraak bij de themabalie publiekszaken in het gemeentehuis van Elburg. Neem altijd uw identiteitsbewijs mee.
  • Als de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet ontvangt de aanvrager een kiezerspas.

De kiezerspas wordt slechts eenmaal verstrekt, u kunt uw verloren kiezerspas niet laten vervangen. Als u stemt, moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

De kiezerspas vraagt u aan bij de gemeente waar u op de dag van de kandidaatstelling stond ingeschreven.

Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Heeft u geen identiteitsbewijs of is deze meer dan 5 jaar verlopen? Vraag dan een schriftelijke volmacht aan bij de gemeente. Dan kan iemand anders voor u stemmen.

Meer informatie