Registratie politieke groepering

Dit is niet nodig voor de partijen die momenteel al staan geregistreerd bij het centraal stembureau van de gemeente Elburg of voor partijnamen die landelijk of provinciaal zijn geregistreerd. De nieuwe groepering kan het centraal stembureau van de gemeente verzoeken, de aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld (niet meer dan 35 letters of andere tekens), in een register in te schrijven.

Indien men de aanduiding voor de komende verkiezing wenst te laten registreren, moet een verzoek daartoe uiterlijk op de 42e dag voor de kandidaatstelling schriftelijk worden gedaan bij het centraal stembureau van de gemeente Elburg. Voor deze registratie moet een waarborgsom van € 112,50 worden overgemaakt op het rekeningnummer van de gemeente Elburg. Degene die de betaling verricht, ontvangt een bewijs daarvan. Na inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de komende verkiezing wordt de waarborgsom terugbetaald.

Bij het verzoek moeten worden overgelegd:
a. een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen;
b. een bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel;
c. een bewijs van betaling van bovenvermelde waarborgsom;
d. een verklaring van de politieke groepering van haar gemachtigde en diens plaatsvervanger.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Elburg.