Kandidaatstelling voor gemeenteraadsverkiezingen

Als u mee wilt doen aan de gemeenteraadsverkiezingen, moet u op de kandidatenlijst van een partij staan. Politieke partijen leveren op de dag van de kandidaatstelling hun kandidatenlijst in bij de gemeente.

Is uw partij nog niet geregistreerd? U kunt wel een kandidatenlijst inleveren. Op het stembiljet komt dan geen partijnaam boven de lijst te staan.

Voorwaarden

De voorwaarden voor kandidaatstelling zijn:

  • U kunt pas benoemd worden als gemeenteraadslid als u 18 jaar bent.
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.
  • U staat ingeschreven in de gemeente of bent bereid daarnaartoe te verhuizen.
  • U staat maar op 1 kandidatenlijst in dezelfde gemeente.

Informatie over het inleveren van een kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen leest u op Kiesraad.nl.

Kosten

Partijen die nog geen zetel hebben in de gemeenteraad betalen voor de kandidaatstelling een waarborgsom van € 225,00. De gemeente betaalt de waarborgsom terug als de partij minimaal 75% van de kiesdeler behaalt. Of als de partij geen geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd.

Aanpak

Zo geeft de politieke partij uw kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen door:

  • De partij levert de kandidatenlijst en andere stukken in bij het centraal stembureau van de gemeente. Dit gebeurt op de dag van de kandidaatstelling tussen 9.00 en 17.00 uur.