Niet-Nederlandse inwoners

Inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, maar wel EU-burger zijn, mogen stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Onderdanen van andere lidstaten van de Europese Unie die in Nederland wonen, mogen hun stem uitbrengen (actief kiesrecht) voor de verkiezing van het Europees Parlement. Hierbij is van belang dat: 

  • men op de dag van de kandidaatstelling officieel, volgens de BRP (basisregistratie personen), in Nederland woont.
  • men zich laat registreren bij de gemeente met het formulier 'Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland'.
  • men niet is uitgesloten van kiesrecht, hetzij in Nederland, hetzij in de lidstaat waarvan men onderdaan is.

Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland

Begeleidende brief 'Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland' (NL,DE,GB,FR)

Vertaling 'Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland' (DE,GB,FR)