Register Partijnamen

Algemeen Belang
Noertcamplaan 4, 8081 AE Elburg
Telefoon: (0525) 684 367
E-mailadres: info@algemeenbelangelburg.nl
Website: www.algemeenbelangelburg.nl
Statutaire naam: Algemeen Belang
Gemachtigde: L. ten Have-Schoonhoven
Plv. gemachtigde: H. Wessel

Elburg Beleid
Clakenweg 134, 8081 LZ Elburg
Telefoon: (0525) 684 363
E-mailadres: info@elburgbeleid.nl
Website: www.elburgbeleid.nl
Statutaire naam: Elburg Beleid
Gemachtigde: P.R. van Andel
Plv. gemachtigde: M. Clement