Uitslag Tweede Kamerverkiezing

Publicatie van de documenten met verkiezingsresultaten. Deze publicatie maakt het mogelijk dat iedereen die dat wil de totstandkoming van de verkiezingsuitslag kan controleren. 

Een kiezer die een (vermeende) fout in een proces-verbaal ontdekt, kan daarvan een melding doen bij het centraal stembureau tot woensdag 29 november 10.00 uur.