Organisatie, cultuur en medewerkers

Organisatieontwikkeling

Met als nieuwe missie “Samen verantwoordelijk voor een leefbare samenleving” is in 2013 koers gezet naar een zelfstandige gemeente met een vakkundige en slanke organisatie. Met haar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties wil de gemeente Elburg resultaatgericht werken aan een leefbare samenleving. Uitvoering van beleid en dienstverlening wordt bij andere lokale of regionale partijen neergelegd als dit voordeel oplevert.

De nieuwe organisatie komt voort uit het streven om de burger meer centraal te stellen. Het moet leiden tot een meer slagvaardige organisatie, met een kleiner managementteam en centrale programmasturing op belangrijke maatschappelijke thema’s. Op deze manier wil de gemeente Elburg zelfstandig een goede invulling geven aan haar rol als gemeente in een participatiesamenleving. De toegevoegde waarde van de nieuwe organisatie laat zich het beste vertalen naar ‘werken mét de inwoners in plaats van vóór de inwoners’.

Inrichting organisatie

De nieuwe organisatie is ingericht als een netwerkmodel waarin de werkprocessen centraal staan. De organisatie bestaat uit vier domeinen: Ruimte, Samen leven, Dienstverlening en Bedrijfsvoering. De domeinen werken proces- en vraag-gericht op basis van vooraf bepaalde resultaatafspraken. Binnen de domeinen zijn er vier of vijf zelfsturende teams waarbinnen gelijksoortige en samenhangende processen worden uitgevoerd. De zelfsturende teams zijn de uitvalsbasis voor samenwerking zowel intern als extern.

Om meer maatwerk te kunnen bieden, in aansluiting op maatschappelijke initiatieven, zijn flexibele processen nodig. Medewerkers krijgen daarom de ruimte om binnen de aangegeven kaders zelf keuzes te maken die aansluiten bij de vraag van de klant. Zo kunnen zij flexibel en naar eigen vermogen inspelen op het werkaanbod.

Niet alleen op het individueel niveau, maar ook op het niveau van het team zijn er regelmogelijkheden. In de nieuwe organisatie wordt sterk ingezet op de zelfstandigheid van teams. Medewerkers werken in teamverband zo goed mogelijk aan de taakstelling, waarbij de specifieke deskundigheid van de leden wordt aangewend. Het resultaat van het (interdisciplinaire) groepswerk staat voorop.

Cultuur van “PROFS”

Essentieel voor het succes van de transformatie van vooral dienstverlening naar meer regiegemeente is de doorontwikkeling van de cultuur door ander gedrag en een andere bestuur- en managementstijl.

Burgers vragen om een andere overheidscultuur. De gemeente en haar ambtenaren willen Politiek bewust, Resultaatgericht, Omgevingsbewust, Flexibel en Samenwerkingsbereid zijn.

Elburg heeft Keurmerk ‘Beste Werkgever’

Keurmerk Beste Werkgever 2018-2019Dankzij de positieve waardering van onze medewerkers voert de gemeente Elburg het keurmerk ‘Beste Werkgever 2018 – 2019’. Dit keurmerk is een gezamenlijk initiatief van Effectory en Intermediair. De collegialiteit, samenwerking, klantgerichtheid en aandacht voor het persoonlijk welzijn worden erg gewaardeerd. Ook voelen onze medewerkers zich betrokken en trots. Belangrijke thema’s, waarop we willen verbeteren zijn de huisvesting, ICT-middelen en de werkdruk. Veel medewerkers hebben waardevolle tips gegeven, waarmee Elburg aan de slag gaat.

Het in augustus 2018 uitgevoerde medewerkersonderzoek kende het onderdeel ‘goed werkgeverschap’. Binnen de sector gemeenten heeft Elburg 1 (ruime) ster gescoord binnen de Beste Werkgevers Score. Die score is gebaseerd op zes elementen: werkgeverschap, organisatietrots, organisatierichting, waardering, werktrots en het benutten van talent. Over de hele linie waarderen medewerkers van de gemeente Elburg hun werkgever met een 7,5. Dit toont aan dat Elburg een organisatie is waar mensen het leuk vinden om te werken.