Waar staat je gemeente

Dit is een onderzoek dat elke twee jaar plaats vindt en heeft als doel de tevredenheid van de burger vast te stellen. De resultaten worden vergeleken met andere gemeenten die dezelfde hoeveelheid inwoners kennen.