De Omgevingswet

De Omgevingswet: meer invloed op uw omgeving, snel(ler) aan de slag!

Met de invoering van de Omgevingswet gaat er veel veranderen. Ook voor u als inwoner of ondernemer. Procedures gaan sneller én u kunt straks makkelijker meepraten. In dit filmpje wordt dat kort uitgelegd.

Een voorbeeld

U wilt uw woning of bedrijfspand uitbreiden. Uw perceel grenst aan een gracht en het pand heeft een monumentale status. Bovendien moet u rekening houden met milieuwetgeving, extra verkeer en omgevingsgeluid. In zo’n situatie moet uw plan of aanvraag langs meerdere commissies en instanties (gemeente, omgevingsdienst, welstand, waterschap, enz.) die het toetsen aan de geldende wet- en regelgeving.

Hieronder ziet u het verschil van de oude met de nieuwe manier van werken, als de Omgevingswet van kracht is.

Oude situatie

Voor ieder onderdeel van de vergunningaanvraag bestaat een eigen wet. Ieder onderdeel kent dan ook zijn eigen vereisten en wordt door andere personen of instanties beoordeeld. De procedures volgen elkaar op en kunnen lang duren. Tijd: minstens 26 weken.

Nieuwe situatie (Onder de Omgevingswet)

Eén loket, één aanvraag, één procedure. Bovendien gaat dat straks allemaal digitaal: via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Wel zo makkelijk, want u kunt zelf bijhouden hoe ver uw aanvraag gevorderd is. Tijd: uiterlijk 8 weken.

De gemeente verantwoordelijk, u aan zet!

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de fysieke leefomgeving. Maar niet alleen de gemeente krijgt te maken de Omgevingswet. Wanneer u bepaalde activiteiten wilt uitvoeren in de fysieke leefomgeving, dan heeft de wet daar ook invloed op. Zo heeft iedereen te maken met de Omgevingswet.

Op dit moment werken wij hard aan de doorvoering van de nieuwe instrumenten en procedures in de gemeentelijke organisatie, zodat wij u straks zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Een voorbeeld hiervan is dat wij al werken aan het Omgevingsplan Doornspijk, waarbij we met behulp van een uitgebreid participatietraject eerst een omgevingsvisie en vervolgens het omgevingsplan opstellen. Samen met de inwoners, ondernemers en andere organisaties in het dorp!

Wanneer gaat de Omgevingswet gelden?

De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking.

Meer informatie

Met de Omgevingswet verandert er voor u en voor ons nogal wat. Mocht u meer informatie willen over deze wet, kijkt u dan op de website van de rijksoverheid. Uiteraard kunt u ook altijd contact opnemen met ons wanneer u meer informatie wilt.