Programma van Eisen voor de inrichting van de openbare ruimte - informatie

Het opstellen of wijzigen van een ruimtelijk plan kan gevolgen hebben voor de belangen van natuur, milieu, voor de cultuurhistorische, landschappelijke en archeologische waarden, de waterhuishouding en andere waarden. Dit Programma van Eisen (PvE) is een gestructureerde verzameling van eisen waaraan een onderzoek of ruimtelijk plan moet voldoen. Deze eisen komen voort uit wet- en regelgeving, gemeentelijk beleid en praktische kennis en ervaring en zijn bedoeld voor ontwikkelaars, ontwerpers en uitvoerders.

Voor een goed gebruik van het PvE wordt aangeraden de inleiding van het PvE te raadplegen.

 

N.B.

De gestelde eisen in Afdeling 1 van het PvE wordt gebruikt voor de beoordeling van onderzoeken t.b.v. ruimtelijke plannen en dus niet voor vergunningverlening. Een omgevingsvergunning is per definitie maatwerk. Hierbij kunnen voorschriften opgesteld worden die per onderdeel bepaald worden en zijn afgestemd op de aanvraag en omgeving van het bedrijf. Dit vergt een andere insteek dan de beoordeling van ruimtelijke plannen.