Vaststelling Programma van Eisen voor de inrichting van de openbare ruimte