Toekomstvisie Elburg

De gemeente Elburg heeft een toekomstbeeld vastgesteld. Het verwezenlijken van dat beeld, is de laatste jaren hard aan gewerkt. Een kleine opsomming van wat we bereikt hebben: 
 • Graffitimuur, ketenbeleid
 • Kermis
 • Winkelcentrum ’t Harde is in aanbouw
 • 122 sociale koop- en huurwoningen
 • 130 woningen voor ouderen
 • Oude boerderijen / stallen zijn gesloopt en vervangen door woningen
 • Wellness centrum en een ijsboerderij
 • Diverse nieuwe wandelroutes en een natuurleerpad
 • Recreatief fietspad Oude Zeeweg
 • Herinrichting van de Vesting
 • Nieuw locatie orgelmuseum
 • De Botterwerf
 • Kunstgrasveld bij ESC

Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Elburg 2020

Niet alles is haalbaar gebleken. Een MBO-opleiding in Elburg bleek een stap te ver. Ook een busverbinding met Dronten is niet zo eenvoudig. De provincie ziet hier weinig heil in. De wens voor een fietspad langs de Glindeweg en de Bovenweg blijft. Helaas hebben we er nu geen geld voor. De rondweg is vooralsnog niet doorgegaan. Overigens tot vreugde van de een en tot verdriet van de ander. De Eperweg wordt nu opnieuw ingericht waardoor de leefbaarheid in ’t Harde toch verbetert.

Een toekomstvisie vaststellen is niet zo moeilijk. Interessanter is te weten wat er in de afgelopen jaren terecht is gekomen van de voornemens. Daarvoor is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Met verwijzing naar de onderwerpen in de toekomstvisie wordt in het schema aangegeven welke resultaten bereikt zijn, welke niet en aan welke onderdelen nog wordt gewerkt.