Raadsbesluit Actualiseren gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2015

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Raadsbesluit Actualiseren gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2015 pdf, 60kB