Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Elburg 2019

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Elburg/CVDR622445/CVDR622445_1.html