Schadeclaims vliegveld Lelystad

De kans is nog steeds groot dat vliegveld Lelystad open gaat. De vliegroutes van en naar gaan deels over onze gemeente, vooralsnog op geringe hoogte. Wanneer dat gebeurt, gaan we dit in de gemeente Elburg ook merken. Het geluid van de overvliegende vliegtuigen zullen we dan zeker horen.

Op 1 april 2020 verloopt de termijn voor het indienen van een claim met betrekking tot vliegveld Lelystand. Particulieren en bedrijven kunnen een claim indienen voor de mogelijk te lijden schade die ontstaat door de ingebruikname van de nieuwe vliegroutes en de daarmee samenhangende geluidsoverlast. Op dit moment valt er nog geen claim in te dienen want het ministerie werkt nog aan een (deļ¬nitieve) wijziging voor de vliegroutes.

Particulieren en bedrijven die verwachten schade te ondervinden kunnen dit aankondigen door een stuitingsbrief in te zenden. Daarmee kondigen zij aan zich het recht voor te behouden om na 1 april 2020 alsnog een claim te kunnen indienen. Sturen zij die brief niet op dan is daar na 1 april 2020 geen mogelijkheid meer voor. Deze factsheet van het Ministerie geeft u meer informatie: Factsheet nadeelcompensatie.

Stuitingsbrief

U kunt de stuitingsbrief hieronder downloaden en zelf versturen naar het adres dat op de voorbeeldbrief staat. Doe dat dan wel aangetekend en zorg ervoor dat deze uiterlijk op 31 maart 2020 bij het ministerie is. U bent zelf verantwoordelijk voor tijdige verzending.