Geen veranderingen voor Elburg en Oldebroek bij routes Lelystad

De berichtgevingen over de nieuwe routes voor vliegveld Lelystad gaan over de route die loopt vanaf (ongeveer) Wapenveld.  Voor de – bij luchthavenbesluit – vastgestelde routes die lopen over Elburgs en Oldebroeks gebied verandert er niets. Toch bestaat hierover bij inwoners door de vele berichten in de media veel onduidelijkheid. Daarom volgt nu dit bericht met in het kort de hoofdpunten van de ontwikkelingen.

Zoals hierboven als is genoemd: Voor Elburg en Oldebroek verandert er niets. Nu gaat het over de route van de vliegtuigen die vanaf (ongeveer) Wapenveld naar het zuiden vliegen. Die vliegen dan op 6000 voet (ongeveer 1800 meter). De vliegtuigen moeten ergens invoegen op de ‘snelwegen’ in het hogere luchtruim. Voor plekken van deze invoegingen/aansluitingen zijn voorstellen gedaan en in november zal de staatssecretaris hierover een besluit nemen.
Het voorgestelde alternatief voor vliegveld Teuge zou voor Oldebroek en Elburg wel gunstig hebben uitgepakt. Die route liep ten westen van Nunspeet, richting het zuiden, niet meer over Elburg en Nunspeet. Maar staatsecretaris Sharon Dijksma is tot de conclusie gekomen dat dit alternatief niet haalbaar is.

Overvliegende vliegtuigen zijn altijd te horen. In hoeverre dit ook overlast geeft is afhankelijk van de vlieghoogte, het dalen of stijgen van vliegtuigen, de weersgesteldheid en de persoonlijke beleving. Om een goed beeld te krijgen van de overlast starten de gemeenten Elburg en Oldebroek met het nemen van geluidsmetingen van het vliegverkeer. Het is de bedoeling om hiermee in het voorjaar van 2018 te starten. Hiermee kan het verschil tussen de huidige situatie en de toekomstige groei van vliegtuiggeluid duidelijk in kaart worden gebracht.

Afgelopen week heeft de provincie Gelderland, samen met verschillende gemeenten waaronder Elburg en Oldebroek, de Tweede Kamer een brief gestuurd met haar visie op de ontwikkelingen. In deze brief staat onder andere: “De huidige vlieghoogtes zijn wat ons betreft boven grote delen van de Veluwe nog te laag, gelet op de hinder op de grond voor inwoners en natuur. We vragen een verdere verhoging waar dit mogelijk is.  We zijn er niet van overtuigd dat de herindeling van het luchtruim niet sneller kan worden opgepakt. We vragen hiervoor meer urgentie en afspraken over inzet en actie.“