Wat doet de Jeugdraad

Jeugdraad 2022-2023Welkom op de webpagina van de Jeugdraad van de gemeente Elburg.

Deze Jeugdraad is mogelijk gemaakt door een unaniem aangenomen motie van 12 november 2018. De motie bevat de opdracht om de behoefte, mogelijkheden (vormen) en de haalbaarheid te verkennen bij de jeugd, het onderwijs, en andere betrokken partijen voor een duurzaam inzetbare vorm van een jeugdraad.

Met de Jeugdraad wordt de Elburgse jeugd betrokken bij de gemeente als bestuursorgaan. Er wordt gesproken over wat de gemeente met haar bestuursorganen doet, hoe de democratie werkt en interesse gewekt voor het nemen van verantwoordelijkheid in de maatschappij. Ook draagt dit bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de jeugd. Denk hierbij aan het leren van keuzes maken en te beargumenteren, presenteren, samenwerken etcetera. 

De Jeugdraad bestaat uit leerlingen van de basisscholen groep 7 en 8. Voor elk schooljaar kan iedere Elburger basisschool twee leden voor de Jeugdraad voordragen. 

De leden van de Jeugdraad bepalen en werken samen aan het bereiken van een doel. Zij komen ongeveer zes keer in het schooljaar samen.