Weblog: Wat is uw idee voor de nieuwe omgevingsvisie? - Lyda Sneevliet-Radstaak

Onze zoon vond het wel grappig, dat hij post kreeg van zijn moeder. En mijn man vroeg: "Gaan we elkaar nu brieven schrijven?" 
Waarschijnlijk heeft u hem ook gezien, de uitnodiging om mee te denken met de omgevingsvisie!

Lang geleden vroeg het CDA of ik deel wilde nemen in een groepje dat ging nadenken over de toekomst van Elburg. De Structuurvisie 1995 was nog maar net aangenomen. De gedachte was, dat het mogelijk moest zijn om een beter verhaal neer te leggen.  In de visie stond de Oostelijke Rondweg nog als wens ingetekend, met daarachter de nieuwe woonwijken. De gedachte was, dat het beter moest kunnen...
Alle geldende regelgeving, plannen en beleidsstukken werden opgevraagd en het werk verdeeld. En na een paar maanden (!) hadden we wel een beetje inzicht in wat wel en wat niet kon. Daarna formuleerden we onze uitgangspunten, die vervolgens leidden tot een eigen visiekaart, waarop nieuwe woonlocaties een plekje kregen, maar waar ook ruimte was voor natuur, onderwijs en sport, zorg en recreatie, wegen en bedrijvigheid en ga zo maar door.

Nu, 28 jaar later, zijn we nog steeds bezig met het uitvoeren van het structuurplan van toen: Horstkamp en Vossenakker Noord. 
Wat er terecht is gekomen van 'onze' visie? Weinig, want destijds had het college een deel van de gronden al aangekocht. Er was op dat moment simpelweg geen ruimte meer voor nieuwe plannen en ideeen.

Daarom ben ik superblij, dat we nu kunnen gaan werken aan een nieuwe omgevingsvisie. Intussen hebben we met elkaar al ervaring opgedaan in Doornspijk en met het (nog door de gemeenteraad vast te stellen) beschermd stadsgezicht. Maar dit is het grote werk!

De nieuwe omgevingsvisie, daar hebben we u dus weer bij nodig. Om te voorkomen dat we zaken over het hoofd zien. En om te weten wat we samen belangrijk en waardevol vinden om mee te nemen naar de toekomst. En om uiteindelijk de ruimte te vinden voor wonen en werken, natuur, recreatie en sport en al die andere zaken die we in onze fysieke leefomgeving nodig hebben. 

Vandaar de brief, vandaar onze vragen. Het huiswerk hebben onze vakambtenaren gelukkig gedaan, we vragen nu wat voor u de belangrijkste uitgangspunten zijn. U helpt ons door op www.elburg-spreekt.nl de enquête in te vullen. Ook op andere manieren kunt u uw ideeën aan ons overhandigen, bijvoorbeeld door een mail te sturen naar omgevingsvisie@elburg.nl 
Na de zomer gaan we sleutelen aan de nieuwe visiekaart en ook dat doen we graag samen met inwoners. Hopelijk komen we op die manier tot een breed gedragen visie, waar Elburg weer vele jaren mee verder kan!

Lyda Sneevliet-Radstaak, wethouder