Weblog: Niet bouwen, wel onder de pannen - Lyda Sneevliet-Radstaak

Ouderen blijven langer zelfstandig wonen en dat lukt, zo merk ik ook bij mijn eigen moeder, wonderwel door de inzet van mantel- en thuiszorg en nog een heel scala aan maatregelen. Maar toenemende fysieke klachten maken, na Corona, dat ze steeds minder onder de mensen komt. Auto en fiets zijn weggedaan, er staan twee rollators, ze redt zich nog. Maar het wordt wel stil in huis. Ze is veel alleen. 
Hoe kan ik helpen? Ik kan moeilijk bij haar gaan wonen, ze woont op een uur rijden. Maar mijn broer misschien wel? Of kan ze misschien naar mijn zus? Die woont samen met haar man in een groot huis en het zou qua ruimte makkelijk gaan...

Er zijn veel mensen met alleenstaande ouders, die eenzaam worden. En er zijn veel jongeren die zelfstandig willen gaan wonen.
Hoe kunnen we hen helpen? Kunnen ze elkaar helpen? Als meer mensen in een woning samenwonen, dan hebben we minder woningen nodig.
Kunnen we het ene probleem met het andere oplossen? Dat is nog eens een uitdaging!

Sommige woningcorporaties werken al aan (voordeur-)delen, zodat ze meer mensen kunnen huisvesten en de bestaande voorraad effectiever gebruiken. Er wordt mee geëxperimenteerd en uit onderzoek blijkt, dat 1 op de 5 mensen bereid is een kamer te verhuren of hun woning te delen. Daarvoor moeten wel een aantal blokkades worden opgeruimd. Fysieke aanpassingen moeten mogelijk worden gemaakt en contractueel moet er ook wel wat geregeld worden.

Behalve deze oplossing is in ons collegeprogramma ook een actiepunt opgenomen om het wonen van ouders bij kinderen te stimuleren, juist om de wederkerige zorg voor elkaar ruimtelijk mogelijk te maken. Vooral in het buitengebied wordt hier regelmatig om gevraagd. Maar wat wenselijk is, is lang niet altijd mogelijk. 

Maatschappelijk gezien is er veel te winnen, tijd voor een goed gesprek. In de familie, met onze ambtelijke ondersteuners en met onze corporaties! Samen komen we hopelijk weer verder in onze zoektocht naar wat wel kan!

Lyda Sneevliet-Radstaak, wethouder