Weblog: Hoge ambities op een klein stukje aarde - Lyda Sneevliet-Radstaak

De ambitie om te blijven bouwen staat stevig in ons bestuursakkoord. Maar wat een uitdaging is dat in deze tijd! Gelukkig staan we er als college niet alleen voor. en kunnen we rekenen op enthousiaste ambtenaren, die graag de schouders eronder zetten! Toch lijkt het soms te groot. En te ingewikkeld voor een kleine gemeente als Elburg. Daarom zoeken we aansluiting in de regio, bij onze buurgemeenten en bij 'de grote stad'. Op zoek naar samenwerking, gezamenlijk perspectief en om te leren van elkaar.

Het creeren van een nieuwe visie op het Beschermde Stadsgezicht is wat mij betreft een mooi voorbeeld van hoe je met elkaar zo'n nieuw perspectief kunt ontwikkelen. Meerdere plekken rond de oude vesting dreigen te verpauperen bij gebrek aan ontwikkelmogelijkheden, terwijl er wel initiatieven liggen. Daarom liet het college professioneel uitzoeken hoe het allemaal is begonnen, wat ooit de bedoeling was en hoe het zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld. En waar staan we nu?

Vervolgens werd aan mensen die het aangaat gevraagd wat zij waardevol en belangrijk vinden om te beschermen en mee te nemen naar de toekomst. Waar we nog iets zouden kunnen aanvullen of vervangen. Velen hebben meegedacht en hun mening gegeven: eigenaren, gebruikers, omwonenden, belanghebbenden en geinteresseerde inwoners, sommigen vanzelfsprekend met meerdere petten en dus deskundigen bij uitstek! We gebruiken al die kennis en ervaring en komen er, in gesprek met elkaar, achter hoe we kijken en denken over mogelijkheden en onmogelijkheden. Het verhoogt het draagvlak en verbetert de besluitvorming door de gemeenteraad straks, daar ben ik van overtuigd.

Hartelijk dank dat u gehoor hebt gegeven aan de uitnodiging om mee te fietsen, naar de ateliers en inwonersavonden toe te komen en uw visie met ons te delen! Ook de inbreng van inwoners die wat later zijn aangehaakt wordt zeker nog beoordeeld en meegewogen, want niet iedereen zal direct gelukkig zijn met alle voorlopige uitkomsten.

Fijn, dat dit bijzondere en gewaardeerde stukje Nederland weer perspectief krijgt en op deze manier toekomstbestendig behouden kan blijven.

Lyda Sneevliet-Radstaak, wethouder