Weblog: Bouwen aan onderdak - Lyda Sneevliet-Radstaak

LydaSneevlietOok in onze gemeente worden we uitgedaagd om meer mensen onderdak te bieden. Bouwen, bouwen, bouwen is het motto.

Terwijl de prognoses voor Elburg slechts een kleine groei van de bevolking laten zien, is er meer en meer vraag naar woningen vanwege de komst van statushouders, arbeidsmigranten, na-reizigers door familiehereniging en de laatste tijd uiteraard ook vluchtelingen vanuit Oekraïne. Daarnaast zijn er nog andere ontwikkelingen. We blijven langer zelfstandig wonen, waarbij we ook nog eens ouder worden en er wonen tegenwoordig (gelukkig) steeds minder mensen in een instelling. Ook in de woningen zelf daalt het aantal mensen, van 3,5 in 1970 naar 2,4 in 2021 in Elburg.

We moeten dus een inhaalslag maken, terwijl de opgave om woningen te bouwen ook in onze gemeente steeds ingewikkelder is. 

De problematiek rond stikstof beperkt ons enorm en we kijken allemaal uit naar de uitwerking van regionale plannen binnen de Gelderse aanpak. Hopelijk komt op die manier ruimte om locaties als de Petraschool eindelijk te kunnen bebouwen!
Ook over de stijging van de bouwkosten zijn er zorgen. De woningen moeten duurzaam zijn en van de hoogste kwaliteit. En betaalbaar graag. Dat betekent, dat we meer woningen per m2 moeten bouwen, anders gaat het niet lukken.
Het is daarom erg teleurstellend, dat op onze laatste grote uitleglocatie Horstkamp ook te maken heeft met deze problemen en dus in elk geval vertraging oploopt. Het laten maken van stikstofberekeningen duurt weken en tijdens de wedstrijd veranderen voortdurend de regels. Door rechterlijke uitspraken en door nog onbekende regelgeving lopen we veel vertraging op.

We hebben allemaal behoefte aan meer duidelijkheid, zodat er weer perspectief ontstaat. Om te boeren en om te bouwen, in evenwicht met natuur en ecologische waarden.

Lyda Sneevliet-Radstaak, wethouder