Huisartsenzorg ook onze zorg!

Portretfoto Willem KroonemanAls gemeente hebben we heel veel taken en verantwoordelijkheden. Denk aan de ruimtelijke ontwikkeling, woningen (laten) bouwen, vergunningen, handhaving, onderhoud openbare ruimte, ondersteuning van kwetsbaren, leefbaarheid verbeteren, en nog heel veel meer. Ook hebben we een verantwoordelijkheid en taak als het gaat om de gezondheid. Wel ligt die natuurlijk als eerste bij onszelf.

De laatste tijd denken we na over de vraag of de gemeente ook een rol heeft in verband met de huisartsenzorg. Of dat we die rol moeten nemen. De aanleiding hiervoor zijn vragen van en gesprekken met onze huisartsen. Die gaan over de locaties voor praktijkruimte en de uitbreiding van de huisvesting.

Wat gebeurt er wanneer huisartsen met pensioen gaan en er geen opvolgers zijn? Hoe gaan we om met een dreigende patiëntenstop? En niet te vergeten, de grote druk die er is op de huisartsen. Hoe gaan we daarmee om?

Daar komt nog bij dat het financieel niet meer te behappen is voor onze huisartsen. Het gaat om alle kosten die je maar kunt bedenken en die stijgen flink en snel. Zoals de kosten van de huisvesting. En de tarieven voor huisartsen die landelijk worden vastgesteld lopen daarmee niet in de pas. Sterker nog, die blijven ver achter.

Terecht hebben raadsleden enige tijd geleden vragen gesteld over de huisartsenzorg. Wat is de situatie in Elburg? Is er een rol en positie voor de gemeente als het gaat om het oplossen van problemen? Of beter gezegd, hoe gaan we om met de vraag naar de huisartsenzorg? Hoe kunnen wij de huisartsenzorg voor de toekomst borgen, voor al onze inwoners?

Momenteel denken we na over onze rol. En we maken plannen om samen met de huisartsen en zorgverzekeraar Zilveren Kruis onze verantwoordelijkheid te nemen. Huisartsenzorg, ook in de toekomst en voor iedereen, dat is ook onze zorg!

Willem Krooneman, wethouder