Week van de Pleegzorg

foto column WillemMet de meeste kinderen en jongeren gaat het gelukkig goed. En wanneer het minder goed gaat, willen we daar graag wat mee: helpen, ondersteunen, extra aandacht geven. Want iedereen vindt veilig en gezond opgroeien heel belangrijk, en terecht. Ook ik heb als ouder ervaren dat opvoeden, opgroeien en ontwikkelen niet vanzelf gaat, soms zelfs best ingewikkeld kan zijn. Maar daar zullen volgens mij heel veel, zo niet alle ouders over mee kunnen praten.

In ons nieuwe collegeprogramma 2022-2026 hebben we daar ook weer aandacht voor: we willen ouders en opvoeders er niet alleen voor laten staan, waar nodig helpen en ondersteunen en daarin ook als gemeente en bij voorbeeld het CJG onze verantwoordelijkheid nemen.

Soms gaat het niet goed met de opvoeding en het opgroeien in een gezin, waardoor het helaas nodig is dat kinderen in een andere omgeving opgroeien. Soms ontbreken ouders en / of opvoeders, bij voorbeeld na een trieste en zeer ingrijpende gebeurtenis. Wat mooi dat in die situaties er pleegouders zijn die deze kinderen een mooie toekomst willen bieden en zich daar met alles wat ze hebben voor willen inzetten! Gezond en veilig opgroeien is immers de basis voor een mooie ontwikkeling en toekomst voor al onze kinderen.

Van 2 tot 9 november is het ‘Nationale week van de Pleegzorg’. In die week ga ik ontbijten in een pleeggezin, en in gesprek met die ouders en met de jongere die daar geplaatst is en veilig, gezond en goed kan opgroeien in een stabiele gezinsomgeving. En daardoor zoveel meer kansen heeft op een mooie toekomst!

Geweldig dat we in onze gemeente op dit moment 20 pleeggezinnen hebben. Maar het zou zo mooi zijn als het er meer worden, er is echt behoefte aan gezinnen die zich beschikbaar willen stellen. Als u belangstelling heeft en zich afvraagt wat pleegzorg precies inhoudt en wat u daarin misschien kunt betekenen, lees dan op www.pleegzorg.nlover de mogelijkheden.

Zeker, pleegzorg bieden kost tijd en moeite, wat dat betreft is het niet anders dan ‘gewoon’ opvoeden van eigen kinderen. Maar wat kunt u daarmee een mooie bijdrage leveren aan een mooie toekomst vol kansen en mogelijkheden voor kwetsbare kinderen en jongeren!

Willem Krooneman, wethouder