Kansrijk opgroeien is het devies!

Willem Krooneman mei 2022 (2)Met heel veel kinderen en jongeren in onze gemeente gaat het gelukkig goed. Ze groeien op in een stabiel gezin, doen het goed op school en hebben vrienden en/of vriendinnen. Zij doen leuke dingen met elkaar, sporten samen, ontwikkelen zich prima en gaan hopelijk een lang en mooi leven tegemoet.

Toch hebben ook in onze gemeente jongeren soms problemen. Ouders en opvoeders zijn natuurlijk als eerste in beeld om kinderen en jongeren op een goede manier te begeleiden naar volwassenheid. Maar wanneer het niet goed gaat is er ook een verantwoordelijkheid voor de gemeente, voor verenigingen, het onderwijs, de kerken, enzovoort.

Een paar feiten. Het alcoholgebruik onder jongeren leek gestaag te dalen, maar helaas zet die daling niet door. Er is zelfs sprake van een lichte stijging. Daarbij gaat het ook om echt jonge jongeren. Jongeren hebben - mede door corona - vaker mentale problemen. We kennen ook in Elburg de Moedige Moeders die ons indringende verhalen vertellen over de drugs- en of alcoholverslaving bij hun kinderen.

Andere aanpak

In Elburg gaan we, net als andere gemeenten in onze regio, de zaken anders aanpakken. We omarmen nu het programma OKO: Opgroeien in een kansrijke omgeving. Hierin richten we ons op het veranderen van de omgeving van kinderen en jongeren. In die omgeving is het veel minder makkelijk om met drank of drugs in aanraking te komen. En daar hebben we - naast ouders - natuurlijk alle 'leefwerelden' van onze jongeren bij nodig: scholen, (sport)verenigingen, het jeugd- en straathoekwerk en de kerken. Die positieve leefomgeving, waarin kinderen en jongeren dus veilig en kansrijk kunnen opgroeien, hebben we niet zomaar. Dat is een kwestie van de lange adem, van volhouden.

OKO komt vanuit IJsland. Daar zie je dat door de omgeving van jongeren te veranderen je ook hun gedrag kunt bijsturen, in de goede richting. Een zinvolle tijdsbesteding (zoals sporten en muziek maken) helpt om kansrijk op te groeien. Ook helpt het wanneer ouders echt tijd en aandacht geven aan hun kinderen. Heldere afspraken over het gebruik van alcohol en roken helpt. Dan gaan jongeren later en minder gebruiken en stappen zij minder snel over op het gebruik van drugs.

Op woensdag 31 mei hebben we om 19.00 uur een startbijeenkomst OKO in het Nuborgh Oostenlicht. Ik nodig u graag uit om dan met alle ins en outs van OKO kennis te maken.

Willem Krooneman, wethouder