Geen zorgen, maar uitdagingen

Willem KroonemanWanneer u dit leest ben ik op vakantie. Even helemaal niks, tijd voor ontspanning, gezin en familie. Dat is voor iedereen goed.

Ik sta positief in het leven, vandaar ook de positieve kop boven dit stukje. Bij mij is het glas altijd meer dan halfvol. Wat voor anderen een hoofdpijndossier is, noem ik een pittig thema of ingewikkeld onderwerp. De meeste problemen ervaar ik als uitdagingen. Vaak gaat het over de probleem dossiers van Den Haag. Ook wij in Elburg kennen een aantal van die dossiers. En die noem ik dan dus pittige thema's. Ik noem enkele voorbeelden. Allereerst de stikstof en wat het doet met de bouwmogelijkheden in Elburg. Dan het personeelstekort waardoor vacatures moeilijk of niet worden ingevuld. Maar ook de zorg over en voor onze inwoners, jong en oud en met of zonder beperking. Hoe gaan we dat allemaal fiksen in de toekomst?

Helaas hebben we ook in Elburg te maken met verslavingen en/of middelengebruik onder jongeren. Dit varieert van drugs tot en met (overmatig) drankgebruik. Ook zijn er best veel jongeren die te maken hebben met de naweeën van corona. Dat uit zich bijvoorbeeld in een gevoel van eenzaamheid en mentale problemen. Het is goed dat we met deze thema’s aan het werk zijn. Dit doen we samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het onderwijs, het jongerenwerk en andere partners. Fijn dat de gemeenteraad hiervoor extra geld beschikbaar heeft gesteld.

Een ander thema is de zorg voor ouderen. De komende tientallen jaren zijn er verhoudingsgewijs steeds meer ouderen. Dit betekent dat de zorgvraag nog groter wordt. Terwijl er nu al een tekort aan zorgpersoneel en mantelzorgers is. U begrijpt, dat vraagt een andere manier van zorg en ondersteuning bieden. Een uitdaging die we aangaan, samen met organisaties, instellingen en natuurlijk onze inwoners zelf.

We zijn bezig met het schrijven van een nieuw beleidsplan Sociaal Domein. Dit plan krijgt de titel ‘samen leven, samen doen!’ en zal voor de komende jaren gaan gelden. Natuurlijk stelt de gemeenteraad, als hoogste bestuursorgaan van onze gemeente, dit plan vast. Het nieuwe beleidsplan is een coproductie. Het vormt het resultaat van gesprekken met inwoners, samenwerkingspartners, Adviesraad Sociaal Domein, gemeenteraadsleden, collegeleden, beleidsambtenaren en consulenten van de gemeente. Zo willen we samen de zorg en ondersteuning EN de samenwerking vasthouden.
We doen dit met elkaar, samen zijn wij Elburg. Samen leven is ook samen doen!

Willem Krooneman, wethouder