Genieten in het hier en nu

Column Lyda SneevlietIn de afgelopen jaren hebben veel mensen hun levensdoelen verschoven. Niet alleen jongeren, ook ouderen 'kiezen steeds vaker voor zichzelf'. Ook 50-plussers gaan soms uit elkaar. Daarna blijven ze steeds vaker alleen wonen, ook wanneer zij daarna een nieuwe relatie krijgen.
Of dat in Elburg ook zo is weet ik niet, maar het lijkt een landelijke trend te zijn. Daarbij is het voor mensen wel steeds belangrijker dat ze in een fijne buurt wonen. Een buurt waar het gezellig is en mensen een beetje naar elkaar omkijken. Noaberschap boven een verre vriend zullen we maar zeggen.

Gelukkig kunnen de meeste mensen dit voor zichzelf organiseren. Zij roeren de mond, hebben de financiële middelen, komen op tijd. Wel leidt het tot verdringing in de woningmarkt en dat baart mij zorgen. We kennen allemaal de lange wachtlijsten. Maar we weten ook dat veel mensen als woningzoekenden ingeschreven staan, terwijl ze zelf (nog) prima wonen. Ook wijzelf, ook onze kinderen hebben zich destijds - uit voorzorg - ingeschreven.

Belangrijk blijft het, om de juiste mensen in de juiste woning te krijgen. Daar kunnen we zeker meer op inzetten. Bijvoorbeeld door te zorgen dat de huur niet stijgt wanneer mensen naar een kleiner appartement verhuizen. Maar ook door nieuwe, interessante woonconcepten toe te laten in onze gemeente. Zo staat het ook in ons collegeprogramma.

We willen voor alle doelgroepen in alle kernen verschillende soorten woningen bouwen, zoals levensloopbestendige nieuwbouw. Of het ombouwen van bestaande situaties naar ‘meergeneratiewoningen’. Knarrenhofjes, woon-groepen, appartementen met gedeelde voorzieningen en met liefst een gezellige plek om elkaar te ontmoeten, dicht bij de voorzieningen.

Bij alle ontwikkelingen stellen we daarom de volgende vragen: wie kunnen hier komen wonen, wat hebben zij daarvoor nodig, hoe kunnen mensen een volgende stap in hun wooncarrière maken?

Lyda Sneevliet-Radstaak, wethouder