Een emmertje maakt het minder duur

Column Henk Wessel“Gaat u maar naar loket 3.” En dan kom je daar, dan hoor je “nee, daarvoor moet u bij loket 4 zijn.” Ervaren onze inwoners de dienstverlening op deze manier dan trek ik me dat aan. En dan zie ik hun feedback als een leerpunt voor ons.

Zelf hebben we als overheid ook te maken met ‘loketten’. Enkele jaren geleden hebben we een besluit genomen om onze afvalvoorziening voor nu en in de toekomst betaalbaar te houden. Dit proces heet Diftar, differentiatie tarieven. In gewoon Nederlands betekent dit betalen per geleegde (of per aangeboden) grijze container. Voor de groene container en de blauwe container brengt de gemeente geen kosten in rekening. Met Diftar voorkomen we dat de afvalkosten straks tweemaal zo hoog zijn als nu. De gemeenteraad heeft besloten Diftar in te voeren zodra de milieustraat klaar is. Daar kunnen inwoners terecht om het (meeste) restafval aan te bieden. Een aantal bedrijven hebben beroep aangetekend tegen de milieustraat. Nu is het aan de Raad van State om een definitieve uitspraak te doen over het beroep.

En dan … gebeurt er lange tijd niets. Men heeft het bij de Raad van State te druk. Het loket is ‘dicht’. Men zegt ook niet wanneer het loket weer open is. We wachten nu al ruim anderhalf jaar op een datum. Maar die datum is er nog steeds niet. Gelukkig kunnen onze inwoners sowieso terecht bij van Werven.

Maar ook nu, zonder Diftar en milieustraat, blijven we ons inzetten om de afvalkosten beheersbaar te houden. Deze week start de campagne ‘Jouw afval heeft toekomst!’ Als gemeente Elburg staan we dinsdag 21 februari op de markt. Belangstellenden krijgen dan van ons kleine emmertjes voor op het aanrecht. Daar kunt u dan uw etensresten en ander biologisch afbreekbaar keukenafval in deponeren.

Sommige inwoners doen de etensresten nog wel eens in de grijze container. Maar dan lukt het niet goed om het afval na te scheiden. Dan gaat het afval naar de verbrandingsoven. We betalen hier nu wel de hoofdprijs voor. Ofwel, goed scheiden scheelt veel geld. En daar hebben we de milieustraat en Diftar voor nodig. Nu maar weer wachten totdat de Raad van State haar loket voor ons eindelijk opent. Of de Raad van State zich iets aantrekt van ons commentaar op dit wachten, dat vraag ik me af.

Henk Wessel, wethouder