De gulden is geen daalder meer waard

Henk Wessel mei 2022‘Op de markt is uw gulden een daalder waard’, is een oude slogan van marktkooplieden (een daalder was anderhalve gulden). Die probeerden hiermee duidelijk te maken dat je nergens anders dan op de markt een product zo goedkoop kon krijgen.

Natuurlijk, we hebben nu de euro. Aan iedere keukentafel en bij ieder bedrijf is heel duidelijk te merken dat we, zeker in het afgelopen jaar, steeds minder kunnen kopen voor dezelfde euro. Dit komt vooral door de gestegen olie- en gasprijzen. Iedereen weet (weer) wat inflatie is.

Ook voor 2023 zijn de voorspellingen niet echt positief. Gelukkig neemt de inflatie op dit moment weer af. Belangrijk is dat de prijzen van olie en gas weer ‘normaal’ zijn. En dit hangt vooral af van het verloop van de oorlog in Oekraïne.

Tijdens mijn gesprekken met ondernemers hoor ik steeds vaker het ongenoegen over de onduidelijkheid en het gebrek aan daadkracht in de Haagse politiek. Waarom kan in Brussel niet gesproken worden over de redelijkheid of onredelijkheid van de stikstofopgave? Hoe is het mogelijk dat met zoveel wachtenden op een woning alles op slot zit? De grote arbeidstekorten zijn al jaren geleden voorspeld. En hadden we de miljarden aan belastinggeld voor het zogenaamde energieplafond niet beter kunnen inzetten voor energiebesparing? Het vertrouwen in ‘ons’ als overheid komt steeds meer onder druk te staan en juist nu is vertrouwen belangrijker dan ooit. Naast het ongenoegen zie ik bij onze ondernemers vooral vechtlust, durf en doorzettingsvermogen: risico’s nemen, knopen doorhakken en vooruit kijken.

Er is gelukkig ook heel veel positiviteit. De bouw van de laatste fase van het winkelcentrum ‘t Harde is in volle gang. De tweede fase van bedrijventerrein Broeklanden is bijna volledig uitgegeven. En onze gemeenteraad wil alle mogelijkheden in beeld hebben hoe we inwoners die het moeilijk hebben met de energiekosten kunnen helpen.

Wanneer we elkaar tot een ‘hand en een voet ‘zijn , elkaar steunen kunnen we misschien samen van ‘een gulden een daalder’ maken.

Henk Wessel, wethouder