Cultuur biedt rijkdom

BertusWanneer ik door onze gemeente fiets geniet ik van het landschap, van de mooie boerderijen, van de verzorgde landerijen en onze mooie wijken. Achter die voordeuren in de wijken speelt het nodige af. Soms hoor je daar wat over. Bijvoorbeeld energiearmoede, dat is zo’n onderwerp waarover u het ongetwijfeld heeft gehad. Alleen al vanwege de teruggave van € 190,- in november en december. Mooi hoor, maar heeft iedereen die teruggave nodig? Ik ben blij dat er aandacht is voor deze groep huishoudens die te maken heeft met energiearmoede.

Maar is het niet ongelooflijk? Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw beschikten we over grote hoeveelheden goedkope energie. In de afgelopen jaren bleek dat we hier een grote tol voor betaalden. Aardbevingen die de mooie boerderijen, de Groningse borgen en andere monumenten in het Gronings landschap zware schade toebrengen. En veel menselijk leed veroorzakend. Over energiearmoede gesproken…

Pas wanneer iets verdwijnt, dan mis je het. Onze cultuur, onze monumenten, mooie boerderijen, ons cultureel erfgoed, kunst en muziek is iets dat je niet wil missen. Net als bij energiearmoede kennen we cultuurarmoede. Door een gebrekkig inkomen lukt het niet om mee te doen en ontbreekt het geld hiervoor. Daardoor zijn deze mensen onbekend met dat wat cultuur hen te bieden heeft.

Ik zie cultuur en de beleving hiervan als de rijkdom van ons leven, van al dat moois dat we vanuit onze samenleving elkaar bieden, in de vorm van kunst, muziek, theater en de vele activiteiten of evenementen. Zoals ook in het collegeprogramma staat, versterken en vernieuwen we het aanbod. Daarbij hebben we in 2023 veel aandacht voor de Hanze en het versterken van onze recreatieve sector. We willen onze bezoekers al dat moois van onze gemeenten niet onthouden.

Vorige week is de begroting vastgesteld. En gaan we aan de slag om de plannen voor het centrum van cultuur uit te voeren. We maken een sterke verbinding tussen het traditionele kunst en cultuur aanbod en de toeristische sector. Daarbij geldt: iedereen doet mee. Zo voorkomen we cultuurarmoede. En is de culturele rijkdom binnen handbereik.

Bertus Jeensma, wethouder